דירת קבלן  

ליווי מלא לדירת קבלן , תוכננה בעבור זוג צעיר.