ספריית קיבוץ עינת 

ספרייה קיבוצית המשמשת את קהילת הקיבוץ ואת תלמידי בי"ס מעבר אפק שבקיבוץ עינת .

מבנה משנות ה50 המוקדמות , 112 מ"ר , ששימש בעבר כחדר ילדים .