פרויקט T

שדרוג דירת קבלן לאחר מסירת מפתח למשפחה צעירה .