studio effectA מספק שירותי שינויי דיירים ליזמים או קבלנים אשר מתעסקים בהתחדשות עירונית ..

אנו מקבלים לסטודיו פרוייקטים בהיקף של 4-50 יח"ד.

אנו נתפור לך מענה שמקיף את צרכיך לתחום שינויי הדיירים. 

 

הרוח הראשית של השירות הינו דייר מרוצה . 

אנו דואגים לכל דייר במקצועיות ואדיבות תוך שמירה על שמך הטוב.

אנו שואפים למסירות לפני המועד המתוכנן. 

 

מחלקת שינויי דיירים של studio effectA מספקת מענה כולל 

לכל תחום השינויים והתיאומים שמול הדייר 

ומשמשת כחוט מקשר בין יזם/קבלן-דייר-ספק.

 

כל דירה מטופלת החל משלב הכנת המטריצות לדירות הפרוייקט ,

הכנת החומר והנחיות  לדייר.

הכרות והעברת ההנחיות לדייר .

ועד למסירת התיק למנהל העבודה בשלמותו.

ליווי וניהול של הדירה לאורך תהליך השינוי, התכנון ואישורו אל מול הגופים הרלוונטים למערכות הבנין.

תמחור שינויים וגביה , 

קשר רציף עם הדייר,

העברת התוכניות למנהלי עבודה בשטח,

קשר רציף עם מנהל העבודה, 

ניהול ותיאום מוצרי גמר

פיקוח עליון .

גמר חשבון אל מול הדייר.

 

ניהול הדירות מתבצע בסנכרון מלא ובצמוד ללוחות זמני הבניה. 

 

עבודה עם מערכת לניהול שינויי דיירים  

הפקת דו"חות שונים למעקב אחרי סטטוס דירה 

ניהול עבודה מסודרת וברורה למרבית הגורמים המעורבים בפרוייקט למינימום טעויות בבניה, 

ושירותים נוספים .

 

 

לפרטים נוספים